Præsentation af bestyrelsen i Agri Invest A/S

Formand

Preben Hansen

Bjergskovvej 24
4300 Holbæk
Tlf. +45 40 34 68 21
preben@avdebogaard.dk
Uddannet landmand.
Har siden 1979 drevet landbrug ved Holbæk. Har over de sidste par år solgt svineproduktionen og tilhørende produktionsejendomme til søn.
Den resterende del af landbruget indgår i driftsfællesskab.

Konstitueret direktør

Jørgen Stougaard

Jørgen Stougaard

Fladmosevej 12
5620 Glamsbjerg
Tlf. +45 20 96 38 01
js@linde-gaard.dk
Jørgen Oluf Stougaard blev selvstændig landmand i 1986 og tog i 1990 Grønt Bevis fra Dalum Landbrugsskole. Driver i dag et driftsfællesskab med familien. Driftsfællesskabet omfatter 1800 HA planteavl, og der produceres 53.000 stk. slagtesvin.
Halm sælges til varmeværker og ekstport, og der drives vognmandsforretning med 10 lastbiler og i alt 30 ansatte.

Næstformand

Jens Bigum

Binderupvej 17
9600 Aars
Tlf. +45 24 43 76 70
jb@dlr.dk
Uddannet på handelsskole, agrarøkonom og merkonom i eksternt regnskabsvæsen, organisation og ledelse. Landbrugserfaring som driftsleder og fodermester i Danmark, Norge og Australien.
Selvstændig landmand på Højagergaard og Nygaard med 260 malkekøer, 1.400 slagtekalve og 777 HA agerjord. Har ni medarbejdere og arbejder som vurderingssagkynding i DLR Kredit A/S.
Investor og bestyrelsesmedlem i Vesthimmerland Biogas A/S, Rebild Park ApS og Bigum Holding ApS. Formand for repræsentantskabet i TryghedsGruppen, tillidsposter i Velliv Foreningen, finansiel virksomhed og flere gårdbestyrelser.

Bestyrelsesmedlem

Claus Nørgaard

Claus Nørgaard

Hurup Vestergaard
Rønningen 4 · 9560 Hadsund
Tlf. +45 40 27 82 12
cn@hurup-vestergaard.dk
Uddannet civiløkonom, HA fra Aalborg Universitet.
Ejer Nørregaard, Øster Hurup hvor der drives planteavl.
Er bestyrelsesformand i BK Nord A/S, Risiko og Revisonsudvalget i Norlys Amba. Endvidere medlem af bestyrelsen for Norlys Amba, Norlys Energi A/S og Øster Hurup Invest ApS.

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Møller

Bjarne Møller

Nr. Karstoftvej 30
6993 Kibæk
Tlf. +45 61 55 82 06
bjarne@nrkarstoft.dk
Bankuddannet. 40 års ansættelse i Nordea, heraf 20 år som landbrugschef i område Herning. Er fortsat i Nordea som large
rådgiver i landbrugsafdelingen Nord/Vestjylland (Holstebro) med egen portefølje.
Driver landbrug med 900 ha, hvor de 540 ha er ejet og de 360 ha er lejet. Primær produktion er stivelseskartofler med et årligt
areal på 275-300 ha. Bygninger på egne landbrugsejendomme er udlejet til slagtesvinproduktion og sharemilker med besætning
på 150 køer.
Tillidsposter: Ingen pt.
Tidligere:
– 16 års bestyrelsesposter i stivelses industrien – stoppede i 2019
– 10 års bestyrelsespost i vindmølle selskab – stoppede i 2018

Bestyrelsesmedlem

Søren Jensen

Klinkhøjvej 42
7400 Herning
Tlf. +45 30 38 02 03
sj@khnordtherm.dk
Uddannet agrarøkonom og forskellige ledelsesfag på erhvervsakademi Midt/Vest.
Er direktør for Klimadan A/S og GreenMaq A/S. Klimadan A/S har hovedsæde i Ikast samt en afdeling i Roskilde. Er landsdækkende distributør og
installatør af større varmepumpeanlæg til Agro, bolig og erhverv. Virksomheden har 52 ansatte.
GreenMaq A/S er et selskab der sælger, monterer og servicerer vores agro løsninger i Asien.
Driver i fritiden lidt planteavl på ca. 140 ha. Heraf ca. 46 ha med kartofler og resten med korn og raps.
Ingen tillidsposter pt, men har tidligere været formand for læringscenter syd i Herning samt medlem af forskellige, lokale foreninger.

Bestyrelsesmedlem

Bent Blindkilde Jeppesen

Bent Blindkilde Jeppesen

Tybjergvej 20, Tybjerg
4160 Herlufmagle
Tlf. +45 20 86 16 29
bent@tybjerggaard.dk
Udannet landmand og driver sammen med familien Tybjerggaard  med 11500 søer, hvoraf de 5000 er i avl og opformering samt slagtesvin produktion.
Driver 1400 Ha planteavl.
Bestyrelsespost i BBI, der driver landbrug i Rusland og direktør i BBJ Byg, der bygger stalde.