Strategi

Agri Invest vil med sit forretningskoncept udnytte gunstige markedsmuligheder ved at investere i en landbrugsportefølje i  Rumænien med henblik på at optimere driften og sikre sine investorer et attraktivt afkast over tid i form af kapitalgevinster
på jord og anlægsaktiver