Langsigtet strategi - selskabets potentiale

Et centralt punkt i forretningsgrundlaget er, at der investeres i særdeles god landbrugsjord, centralt beliggende i Europa, til priser, der ligger meget langt under tilsvarende jord i det øvrige Europa.

For yderligere at stimulere prisudviklingen på jorden undersøges muligheden for, eventuelt igennem partnerskaber, at etablere svineproduktion eller tilladelser til en sådan. Planteavlsdelen kan få store fordele med en svinefarm på jordtilliggende.

Der bliver til stadighed fokuseret på attraktive investeringsmuligheder i landbrugsjord og anden fast ejendom i Rumænien og eventuelt i andre attraktive dele af Europa.

Strategien er, at opbygge et selskab – og et kommende søsterselskab – med god driftsøkonomi, og dermed med positive regnskabsresultater.

Når dette er en realitet – og med jordens værdistigningspotentiale som en væsentlig parameter – udarbejdes der konkrete strategier for at gøre selskabets aktier omsættelige.

Strategien kan opsummeres således:

Køb af jord med stort dyrkningspotentiale

Igangsætning af planteavl med overskudsmålsætning

Eventuelt udnyttelse af jorden som grundlag for svineproduktion

Afvente værdistigning på jorden

“Go public” på et optimalt tidspunkt, således at aktiernes omsættelighed styrkes