HUSK - Aktionærmøde afholdes 25. november 2016 kl. 10.30 i Tårnsalen, Agri Nord, Aalborg

Til orienteringorganisationsplan dk

I forlængelse af informationen på Generalformalingen om direktør Richard Duus’s fratrædelse og hans fremtidige virke som rådgiver for bestyrelsen om salg af forretningsenheder har formandskabet og de tre sitemanagers i Rumænien gennemført en kort arbejdsanalyse med konsulent Jan Erik Elgaard, fra Elgaard Mancom, hvor vi har drøftet situationen og truffet beslutning om, hvorledes vi håndterer situationen på den korte bane.

 

Der er i den forbindelse udarbejdet en midlertidig organisationsplan (se nedenstående), hvori ansvar og referencer er defineret. Denne organisering opretholdes indtil der er rekrutteret en ny overordnet ledelse af selskabet.

 

Som et led i AGRI INVESTs strategi, hvor en styrkelse af den decentrale struktur er en afgørende faktor, vil følgende aktører fremover være kontaktpersoner på følgende områder:

Spørgsmål vedr. driftsforhold, job, service og leverancer kan fremover rettes til;

 

• Videle: sitemanager Allan Burmeister på tlf. +40 735309040 /0735309040 ab@agriinvest.eu

• Mizil, site manager Kjeld Flemming Jensen på tlf. +40 735 77 97 34 kfj@agriinvest.eu

• Oravita, site manager Jan Kærvang Nielsen på tlf +40 734 660 954. jkn@agriinvest.eu

 

• Handel, gødning, planteværn, afgrøder m.v. kontakt site manager Allan Burmeister på tlf. +40 735309040 /0735309040

• Handel såsæd mv. kontakt site manager Kjeld Flemming Jensen på tlf. +40 735 77 97 34

• Spørgsmål af vedr. Økonomi, rettes til fg. CFO Christian Brasholt Larsen tlf. +4596347344 / +4541890147 cla@bdo.dk

 

Den hidtidige direktør Richardt Duus vil alene bistå bestyrelsen i f.m. salg af forretningsenheder og kan kontaktes på tlf. +45 20 88 99 10. rd@agriinvest.eu

 

Eventuelle henvendelser vedr. aktiekøb, selskabsforhold og andre overordnede forretningsforhold kan rettes til:

      Bestyrelsesformand Preben Hansen på tlf. +45 40 34 68 21 preben@avdebogaard.dk eller

      Konstitueret direktør Jørgen Stougaard på tlf +45 20963801 js@linde-gaard.dk

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til formanden 

embed video plugin powered by Union Development